TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Notă introductivă 

Vă mulțumim că folosiți produsele și serviciile noastre. Dacă vă aflaţi în Spațiul Economic European, serviciile sunt oferite de PSC Contractor & Developer SRL (Compania, în funcție de context, Companiei/Companie), o companie înregistrată şi funcţionând conform legilor din România, înmatriculată la Registrul Comerțului J40/8207/2012, Cod de identificare fiscală RO30436371, şi având sediul în Calea Victoriei, Nr. 155, Sector 1, București.

Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi Condiţii. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie.

Produsele/serviciile descrise în acest website sunt valabile numai pentru proiectul rezidențial WIN Herăstrău și constituie proprietatea lui exclusivă.

La accesarea acestui website, atât noi, cât și dvs. suntem de acord că, la toate chestiunile apărute din sau legat de utilizarea și conținutul acestei pagini de internet, să se aplice legislația din România. Sunteți, de asemenea, de acord cu și prin prezenta, să vă supuneți la jurisdicția exclusivă a instanțelor legale din România în ceea ce privește asemenea aspecte. Nu se dă nicio interpretare sau garanție că materialele conținute în această pagină de internet sunt corespunzătoare pentru, disponibile în, sau relevante pentru orice altă locație.

2. Definiții principale

Date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Parte Terță – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

ANSPDCP – autoritatea publică independentă de supraveghere din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR – Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Site – www.win-herastrau.ro

Utilizatorul/Utilizatorii – orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) Site-ul.

3. Utilizarea site-ului www.win-herastrau.ro

Următoarele reguli sunt o condiție a utilizării și accesului dvs. la Site. Sunteți responsabil pentru conținutul comunicărilor și reprezentărilor dvs. prin intermediul Site-ului nostru.

Ca o condiție de utilizare a Site-ului, aplicați următoarele:

 • Nu veți interfera cu nicio altă persoană care utilizează sau se bucură de Site;

 • Nu veți folosi Site-ul pentru a amenința, abuza, hărțui sau invada intimitatea oricărei persoane;

 • Orice conținut sau materiale pe care ni le furnizați va fi adecvat și legal;

 • Nu veți deteriora Site-ul sau serverele noastre;

 • Nu veți încerca să obțineți acces neautorizat la sistemele sau rețelele de calculatoare conectate la Site sau să utilizați Site-ul în vreun fel pentru un scop necorespunzător sau ilegal;

 • Nu veți colecta sau utiliza informații personale de la nimeni pe acest Site fără permisiunea scrisă prealabilă a noastră;

 • Nu veți utiliza Site-ul, conținutul acestuia sau informațiile sale pentru niciun scop ilegal și nu veți încuraja pe nimeni altcineva să facă acest lucru.

Încălcarea acestor prevederi va fi determinată de Companie la discreția sa.

În timpul utilizării Site-ului și a serviciilor sale, dvs., Utilizatorul, vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea informațiilor. Vă angajați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceti, creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul Site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a face, fără preaviz, orice modificări și corecții ale acestei pagini de internet, după cum și când considerăm noi de cuviință.

3.1 Eligibilitate

Pentru a putea folosi formularul nostru electronic trebuie să aveți cel puțin optsprezece (18) ani și să ne oferiți informații complete, actuale și exacte.

Persoanele care accesează acest Site sunt responsabile pentru conformitatea cu aceșți Termeni, cu legile și normele locale, care includ, fără a se limita la, legislația și regulile privind internetul, utilizarea serviciului de email, mesaje electronice, confidențialitate și securitate.

Site-ul și conținutul său sunt destinate exclusiv utilizării dvs. personale și necomerciale. Nu aveți dreptul să modificați, să copiați, să distribuiți, să transmiteți, să afișați, să reproduceți, să publicați, să creați lucrări derivate, să transferați sau să vindeți informații, software, produse, servicii sau caracteristici obținute de pe Site fără consimțământul nostru scris prealabil.

Accesul dvs. la Site poate fi indisponibil sau întrerupt din când în când din diverse motive, dintre care pe multe nu le putem controla. Nu suntem răspunzători pentru nicio întrerupere a accesului dvs. la Site sau la oricare dintre consecințele acestor întreruperi.

4. Drepturi de autor și mărci înregistrate

Tot conținutul și materialele site-ului, inclusiv articole, alte texte, fotografii, ilustrații, grafică, desene, logo-uri, materiale video (denumite colectiv Proprietatea Intelectuală) sunt protejate prin drepturi de autor, de legile României.  Proprietatea intelectuală este deținută sau controlată de Companie sau de partea creditată ca furnizor sau proprietar al Proprietății Intelectuale. Compilația (adică colectarea, aranjarea și asamblarea) întregului conținut al site-ului este proprietatea exclusivă a Companiei și este protejată de legile României și ale dreptului internațional privind drepturile de autor. Cu excepția celor autorizate în mod expres de către Companie, sunteți de acord să nu vindeți, distribuiți, copiați, modificați, publicați, editați, adaptați sau să creați lucrări derivate din conținutul și materialele Site-ului.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al Site-ului, incluzând, fără limitare, toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, software și alte elemente similare (conținutul), aparțin în exclusivitate proiectului rezidențial Win Herăstrău. Folosirea conținutului acestui Site fără acordul PSC Contractor & Developer SRL este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare. Orice conținut care constă într-o marcă, logo sau marcă industrială, reprezintă marcă înregistrată a cărei utilizare este strict interzisă fără permisiunea în scris a titularului mărcii.

5. Politica de confidențialiate

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord să colectăm și utilizăm informațiile dvs. în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Vă rugăm să consultați regulat Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Conform prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, GDPR, și normelor emise în aplicarea acestuia, precum și orice alte acte normative ce vor deveni incidente în cauză, ne angajăm să va protejăm datele personale și să respectăm legislația română și europeană referitoare la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, va rugăm să consultați Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politica noastră privind utilizarea de cookies sau să ne contactați la office@psc-exclusive.ro.

PSC Contractor & Developer SRL (Compania), în calitate de proprietar al website-ului www.win-herastrau.ro, respectă caracterul privat și securitatea informațiilor furnizate de dvs. atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către Utilizatori se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul dvs. explicit cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

PSC Contractor & Developer SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.win-herastrau.ro, precum și Politica de confidențialitate, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, va rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica Politica de confidențialitate pe care ați agreat să o respectați.

Conform cerințelor legislative, Compania are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai, pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs., un membru al familiei dvs. sau o altă persoană.

Compania poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Informațiile pe care Compania le colectează diferă în funcție de modul în care folosiți website-ul. Este posibil să utilizați website-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă doriți să folosiți unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informații personale ca: numele și prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon, date de geolocalizare/date de trafic. Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

Prin completarea formularului electronic prezent pe website-ul www.win-herastrau.ro, vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către PSC Contractor & Developer SRL în sistemul informatizat.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

Pentru a ne asigura că pagina noastră web este relevantă nevoilor dumneavoastră;

Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținut cât mai relevant pentru dvs;

Realizării de analize/rapoarte;

Realizării de informări;

Publicării, promovării, ofertării serviciilor Companiei.

5.1 Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul:

a) Formular de contact general afișat pe website

Formular de contact (material informativ disponibilități, cumpărare unități locative, informare despre proiectul rezidențial, apreciere, reclamații, altele) – la trimiterea formularului de contact respectiv, începerea convorbirii telefonice, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile nume, prenume, telefon, adresa de email, mesaj specific în condițiile prevăzute în această secțiune.

Scopul este răspunsul la solicitarea dumneavoastră, iar temeiul este interesul legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde.

b) Prelucrare date în scop de ofertare

Prin completarea formularului de pe pagina web www.win-herastrau.ro, vă dați acordul pentru a fi contactați în legătură cu întocmirea unei oferte personalizate pentru disponibilitățile proiectului rezidențial. Datele procesate vor fi datele de contact și de identificare.

Scopul este contactarea clientului în vederea prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia, iar justificarea este consimțământul clientului.

5.2 Prelucrarea datelor minorilor  

Vă informăm în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor Utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor.

În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

5.3 Stocarea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. în medii sigure. Datele dvs. cu caracter personal sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

Protecția confidențialității dvs. este importantă pentru Companie, prin urmare, nu vom distribui niciodată informațiile dvs. cu caracter personal unui terț în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică. Compania este un dezvoltator imobiliar și colaborăm cu alți parteneri de încredere din afară Companiei, care întrețin sistemele IT ale Companiei sau îți furnizează servicii sau produse în numele Companiei. De exemplu, în scopul primirii informațiilor solicitate, puteți fi contactat de către o agenție imobiliară parteneră. Cu toate acestea, aceste agenții imobiliare trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredințate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale Companiei și în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Sunt obligati, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele dvs. și să le păstreze secrete.

5.4 Ce drepturi de confidențialitate aveți?

Rețineți ca aveți dreptul, în orice moment, să solicitați de la Companie următoarele:

 • Să vă asigure accesul la informațiile dvs. cu caracter personal

Puteți întreba Compania ce date cu caracter personal despre dvs. sunt folosite și să solicitați accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul să cunoașteți scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele dvs. cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la dvs.

 • Să vă pună la dispoziție o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le dețin

Ne puteți contacta dacă doriți o copie a unei părți sau a tuturor informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

 • Să solicitați rectificarea datelor introduse greșit

Dorim să asigurăm că informațiile dvs. cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Puteți cere Companiei  să corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.

 • Să solicitați ștergerea informațiilor cu caracter personal

Ne puteți cere să oprim prelucrarea sau chiar să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. În cazul în care informațiile dvs. cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații contractuale a Companiei față de dvs., Compania ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligație contractuală. De asemenea, dacă informațiile dvs. cu caracter personal sunt necesare pentru Companie ca să respecte anumite obligații legale (de ex., legislația fiscală), cererea dvs. nu poate fi gestionată.

 • Să restricționați accesul Companiei și/sau al terților la datele dvs. privind anumite procese sau în totalitate

Dacă ați contestat exactitatea datelor dvs. sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ați obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care Compania le consideră legitime, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal.

 • Să depuneți o obiecție împotriva modului în care gestionăm datele dvs.

Rețineți că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care Compania îl consideră legitim. În plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsura în care este legată de marketing direct.

 • Să solicitați transferul datelor dvs. către un alt operator de date (dreptul la portabilitate)

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau este realizat prin mijloace automate, aveți dreptul de a solicita Companiei să vă transmită datele unui alt operator.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, folosiți datele de contact ale Companiei.

În cazul în care nu sunteți mulțumit/ă de modul în care colectăm sau folosim informațiile dvs. cu caracter personal, aveți dreptul întotdeauna să depuneți o plângere formală la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina  https://www.dataprotection.ro/

5.5 Cum protejăm datele personale?

Site-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Am adoptat măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

5.6 Site-ul poate conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți

Compania noastră nu se face responsabilă pentru site-urile terților și conținutul acestora. Prin urmare, Compania nu face nicio garanție cu privire la astfel de site-uri terțe, nu are nicio responsabilitate pentru conținutul acestora și nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune cauzate de utilizarea dvs. a acestor site-uri. 

6. Soluționarea litigiilor

Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente. De asemenea, din 2016 funcționează și SOL (platforma de soluționare on-line a litigiilor).

Prezenții Termeni și Condiții sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legătură cu prezentii Termeni și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresată spre soluționare instanței române competente.

Utilizatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege Utilizatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

6.1 Soluționarea alternativă a litigiilor

În comparație cu acțiunea în instanță, mecanismele alternative de soluționare a litigiilor sunt, de regulă, mai rapide, mai simple și mai puțin costisitoare. Ele reprezintă diferite modalități de soluționare extrajudiciară a unei reclamații care nu presupun înfățișarea în instanță.

În conformitate cu legislația UE, entitățile de soluționare a litigiilor sunt evaluate de statele membre și trebuie să îndeplinească o serie de cerințe de calitate pentru a garanta că își desfășoară activitatea în mod eficient, echitabil, imparțial, independent și transparent. În general, se ajunge la un rezultat în termen de 90 de zile.

6.2 Soluționarea on-line a litigiilor

Platforma https://ec.europa.eu/consumers este destinată numai litigiilor dintre întreprinderi și consumatori.

Acest site este gratuit și disponibil în toate limbile UE.

Dacă depuneți reclamația prin intermediul platformei de soluționare on-line a litigiilor, Compania și Utilizatorul vor trebui să se pună de acord asupra unei entități de soluționare alternativă a litigiilor care să se ocupe de caz. Menționăm că fiecare entitate are propriile norme și proceduri, iar unele pot percepe și taxe.

În orice etapă a procedurii, puteți cere informații sau ajutor. Există un punct național de contact în fiecare țară din UE, care vă poate ajuta cu reclamația trimisă/primită.

7. Limitarea răspunderii

Utilizarea acestui Site reprezintă în totalitate opțiunea dumneavoastră.

Informațiile din această pagină de internet au fost incluse cu bună credință, însă sunt doar pentru informare generală. Nu trebuie să vă bazați pe ele pentru niciun anumit scop, și nu se dă nicio interpretare sau garanție în ceea ce privește exactitatea sau integralitatea acestora la data la care accesați pagina de internet. Nici SC PSC Contractor & Developer SRL sau colaboratorii ei, nici reprezentanții sau angajații acestora nu vor fi răspunzători pentru pierderea, dauna sau cheltuiala care provine din orice acces la, sau utilizare a acestei pagini de internet, sau a oricărei pagini de internet legată de aceasta.

Compania sau orice altă parte implicată în conceperea Site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură (inclusiv daune provocate de viruși care ar putea să va infecteze computerul, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune, specifice internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor) rezultate în urma accesării sau utilizării acestui Site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video de pe acest Site. Deși va depune toate eforturile în acest sens, Compania nu garantează că funcționarea Site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori și că utilizarea Site-ului este lipsită de riscuri.

Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil din motive de mentenanță, Compania va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

Compania nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 18 ani.

Utilizatorul înțelege faptul că PSC Contractor & Developer SRL nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 • Conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • Efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 • Interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
 • Acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
 • Conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de termenii și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;
 • Prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
 • Prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

Disclaimer: Acești Termeni și Condiții sunt valabili începând cu data de 25.02.2019 și vor rămâne în vigoare, cu excepția oricăror modificări ale dispozițiilor lor în viitor, care vor fi aplicate imediat după ce au fost postate pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Utilizarea site-ului după ce vom posta orice modificări la Termenii și Condițiile de pe această pagină va constitui recunoașterea dvs. a modificărilor și consimțământul dvs. de a le respecta.

Dacă vom face modificări semnificative la acești Termeni și Condiții, vă vom notifica prin plasarea unui anunț pe site-ul nostru.

 

Ultima actualizare: 25.02.2019

VREI SĂ DESCOPERI WIN HERĂSTRĂU?

Locația Proiectului

Contactează-ne la adresa de email de mai jos pentru a afla mai multe despre noi și WIN Herăstrău.

© WIN HerăstrĂu. All rights reserved.

Acest website utilizează cookies. Prin continuarea navigării, vă exprimați acordul pentru folosirea acestora. Consultați Politica de Cookies.
Accept
Setări ×
×